1 phản hồi

Cách sử dụng prefer

Cách sử dụng từ PREFER

Trong từ điển ví dụ từ “prefer” như sau:
She prefers to be alone
Mọi người cho mình hỏi như thế là đúng hay sai, vì theo mình biết thì sau “prefer” dùng V-ing nên mình nghĩ câu này phải là:
She prefers being alone.
Như thế có đúng không vậy?

* Bạn bee_iris (thành viên diễn đàn TiengAnh.com.vn) có câu trả lời như sau:

“She prefer to be alone” là hoàn toàn đúng theo cấu trúc:

S + prefer + to do st

Còn cấu trúc bạn nói chính xác phải là:

S+ prefer + doing something to doing something

S+ prefer something to something
(thích làm gì hơn làm gì)

Ví dụ:

+ I prefer traveling around the world to staying at home in this summer.

+ I prefer cakes to candies.

Như vậy bạn không thể nói: “I prefer doing something” được mà sau đó bạn phải so sánh với một cái khác nữa.

* Bạn tunkute123 (thành viên diễn đàn TiengAnh.com.vn) có ý kiến bổ sung:

Nếu bạn dùng prefer + to_V thì câu ấy có nghĩa là muốn làm cái gì đó hơn—> thuộc về ý muốn.

Còn nếu prefer + V_ing+ to+ V_ing thì mang nghĩa thích làm cái gì hơn cái gì; prefer+ N+ to+ N là thích làm cái gì hơn cái gì—> thuộc về sở thích.

One comment on “Cách sử dụng prefer

  1. dạng phủ đinh là ntn?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: