Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài học mới nhất

Xem hình Thành ngữ trong quan hệ gia đình

* fall out with someone: have an argument or disagreement with someone and stop being friends with him or her – có sự tranh cãi hoặc bất hoà với ai đó và không còn làm bạn với anh ta hoặc cô ta.
– She fell out with me after all these years over an invite to a party!

 Cô ta bất hoà với tôi sau nhiều năm làm bạn vì lời mời buổi tiệc!

– They were best friends for years but they fell out and now they don’t even talk to each other.

Họ đã là bạn thân trong nhiều năm nhưng họ bất hoà với nhau và bây giờ họ không bao giờ nói chuyện với nhau.

* live up to: reach an expected standard – đạt đến một tiêu chuẩn kỳ vọng

 – His mother was a famous politician so he had a lot to live up to. Everyone expected that he would have a successful career in politics too.

Mẹ của anh ta là một nhà chính trị nổi tiếng vì thế anh ta phải sống theo như vậy. Mọi người kỳ vọng anh ta sẽ có một sự nghiệp chính trị thành công.

– Because all my sisters did so well at high school, I had a lot to live up to from the first day I went there.

Bởi vì tất cả chị em gái của tôi đều học giỏi tại trường Trung học, tôi phải làm theo từ ngày đầu tiên tôi vào trường.

                          

* stand up to someone: refuse to accept unfair treatment or behaviour – từ chối việc chấp nhận sự đối xử hoặc thái độ không công bằng.

– After years of being treated badly by her husband, she finally stood up to him and made him change his ways.

Sau nhiều năm bị đối xử tồi tệ bởi người chồng, cô ta cuối cùng đã phản kháng và làm cho ông ta thay đổi thái độ.

 – If you don’t stand up to her, she’ll just treat you like dirt.

Nếu bạn không phản kháng lại cô ta, cô ta sẽ đối xử bạn như đồ bỏ.

 * look back on something: remember something that happened in the past – nhớ lại việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

 – When I look back on my childhood, I remember lots of laughter and a few tears too.

Khi tôi nhìn lại thời thơ ấu, tôi nhớ đến nhiều tiếng cuời và ít nước mắt.

 – When you look back on your life, what is your happiest memory?

Khi bạn nhìn lại cuộc đời của mình, kỷ niệm hạnh phúc nhất của bạn là gì?

 * tell someone off: talk to someone severely for doing something wrong – nói chuyện với ai đó một cách nghiêm chỉnh vì làm việc gì đó sai.

 – The boss really told me off for being late for the second time this week.

Sếp đã trách tôi vì đã đi làm trễ lần thứ hai trong tuần.

 – Her parents told her off for doing so badly in her exams this year.

Cha mẹ la mắng cô ta vì đã làm bài không tốt trong kỳ thi năm này.

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: